Κυριακή
24 Οκτωβρίου
Ώρα
12:00
Πού
Τεχνοχώρος Φάμπρικα
Τιμές
6€
Εισιτήρια
Viva.gr

Ιστορίες της Ποντικότρυπας στο 9th HRTFest

Πριν από χρόνια πολλά, μπορεί όμως και σήμερα, σε μια ποντικότρυπα καλά κρυμμένη, οι περιπέτειες των ποντικών γίνονται θρύλοι. Θρύλοι που λένε για ποντικούς που έφυγαν και για γερές φιλίες. Λένε για αγάπη, για ζωή, για χαρές και γάμους. Αλήθεια κατάφερε ποτέ κανείς να πάει σε γάμο ποντικών; Ίσως το καταφέραμε εμείς. Με τρόπο μυστικό και συνταγή αρχαία, τρυπώσαμε στην ποντικότρυπα και μάθαμε τις αστείες και συγκινητικές ποντικοϊστορίες τους.

Αυτές αποφασίσαμε να μοιραστούμε αυστηρά και μόνο με παιδικά αυτιά που ξέρουν καλύτερα από όλους να ακούν. Φτιάξαμε με όρεξη και προσοχή μια παράσταση με χρώμα, σώμα, μουσική και ανακυκλώσιμα υλικά βασισμένη σε δύο λαϊκά παραμύθια... Ελπίζουμε με αυτή να δημιουργήσουμε στα παιδιά όμορφες αναμνήσεις, να τα φέρουμε κοντά στο λαϊκό παραμύθι, που ψάχνει και βρίσκει τον τρόπο να επιβιώνει στους αιώνες, και κυρίως να τα ταξιδέψουμε μέσα από την τέχνη του θεάτρου και της αφήγησης σε ένα εδώ και τώρα διαφορετικό από την καθημερινότητά τους. Για το λόγο αυτό, τα θέλουμε στην ιστορία μας ως ενεργούς θεατές σε ετοιμότητα για δράση, γιατί χωρίς αυτά οι ποντικένιες ιστορίες μας δε θα μπορέσουν να φανερωθούν.

Διάρκεια: 60΄ Χώρος: Αυλή

Απευθυνόμενες ηλικίες: 4-12 ετών

Ποιες είμαστε Οι Τιραντέλλες είναι η Μελίνα Κόφφα Νηπιαγωγός με κατάρτιση πάνω στο Θεατρικό παιχνίδι και στο θέατρο, και η Στεύη Θεοδοσίου Κοινωνιολόγος με Μεταπτυχιακό στην Δραματική Τέχνη και Παραστατικές Τέχνες στην Εκπαίδευση. Τον Νοέμβριο του 2018 συναντήθηκαν στα πλαίσια του ετήσιου εργαστηρίου «Θέατρο της Έρευνας» με εισηγητή τον Φάνη Κατέχο και ανακάλυψαν ότι μοιράζονται κοινές ανησυχίες και αντιλήψεις πάνω στην τέχνη του Θεάτρου. Η κοινή τους πορεία ως καλλιτεχνικό ζευγάρι, ξεκίνησε με πολλή όρεξη, πειραματισμό και την στήριξη των εκπαιδευτών της Fabrica Athens, και δημιούργησαν μία παιδική διαδραστική παράσταση, με λαϊκά παραμύθια, που συνέχεια εξελίσσεται. Παράλληλα με το ταξίδι της παιδικής αυτής παράστασης, αναλαμβάνουν την εμψύχωση σε παιδικά πάρτι πάντα με ανακυκλώσιμο και οικολογικό χαρακτήρα, με φρέσκες ιδέες, θεατρικά παιχνίδια και πρωτότυπα κουστούμια.

 

Children's Interactive Performance with Folk Tales Many years ago, but even today, in a well-hidden mouse hole, the mouse adventures become legends. Legends that say about mice that left and about strong friendships. They say about love, about life, about joys and marriages. Really no one ever managed to go to mouse marriage? Maybe we did it. In a secret way and ancient recipe, we drilled in the mouse hole and we learned their funny and moving mouse stories.

We decided to share these strictly and only with children's ears that know better than everyone to listen. We made a show with color, body, music and with appetite and attention recyclable materials based on two folk tales ... We hope to create with it beautiful memories to children, to bring them closer to the folk tale, which seeks and finds the way he survives through the centuries, and especially to travel through his art theater and storytelling in a here and now different from their daily lives. For this reason, we want them in our history as active spectators in readiness for action, because without these our mouse stories will not be able to be revealed.

Duration: 60' Venue: Yard

Aimed at children 4-12 years old

Who we are Tirandeles are Melina Koffa, a Kindergarten Teacher with training in Theatrical play and in theater, and Stevi Theodosiou Sociologist with a Master's Degree in Drama and Performing Arts in Education. In November 2018, they met as part of the annual workshop "Theater of Research" with the trainer Fanis Katechos and they discovered that they share common concerns and perceptions about the art of Theater. Their common path as an artistic couple,started with a lot of joy, experimentation and the support of trainers of Fabrica Athens, and they created a children's interactive show, with folk tales,which is constantly evolving. Along with the journey of this children's show, they undertake the animation in children party always with recyclable and ecological character, with fresh ideas, theatrical games and original suits.