Πειραιώς131

Τα μεγάλα ταξίδια και οι παράλληλοι δρόμοι της Ελευθερίας Αρβανιτάκη @ Πειραιώς 131

...είχα μεγάλη αγωνία εάν μια τόσο διαφορετική/πειραματική παράσταση, με νέα ή και λιγότερο ακουσμένα τραγούδια, θα μου κέντριζε το ενδιαφέρον.
10/03/20 13:25