ΑΣΤΟ

Φεστιβάλ πολιτιστικών ομάδων φοιτητών πανεπιστημίου Πατρών (ΠΟΦΠΠ) 2013

15–19 Μαΐου στον χώρο του συλλόγου *Α.Σ.Τ.Ο.-Επικοινωνούμε (Βαλτετσίου 3 και Κορίνθου) 
14/05/13 18:00