Ανασκόπηση 2013: Albums (11-20)

Σήμερα περνάμε στην πρώτη εικοσάδα. Δείτε ποιους δίσκους ψηφίσαμε στις θέσεις 11-20:
19/12/13 12:00