Λεωνίδας Καλμούκος
Κουμπάρος του ιδιοκτήτη του mixgrill!

Τα 10 καλύτερα ξένα τραγούδια Ιουνίου 2021

Ενώ τα πιστοποιητικά που οδηγούν στην ελευθερία μας είναι γεγονός και οι κατοχοί τους θα αυξηθούν το επόμενο διάστημα, η ομάδα επιθεώρησης των νέων κυκλοφοριών του MixGrill πιστοποιεί τα παρακάτω τραγούδια ως τα πιο ενδιαφέροντα για τον πρώτο μήνα του φετινού καλοκαιριού της απελευθέρωσης. 

07/06/21 10:00