Άρης Γάρος
Δημοσιογραφία και μουσική, δύο εθισμοί σε ένα(ν)

Sam Fender - Hypersonic Missiles

Μια rock αποκάλυψη με ιδεολογική αιχμή τον κοινωνικό σκοπό της μουσικής πέρα από την ψυχαγωγία αυτή καθαυτή.
12/12/19 11:50