Κυριακή
02 Ιουνίου
Ώρα
21:30
Πού
Θέατρο Ελέρ
Εισιτήρια
Viva.gr

ΜΑΡΙΚΕΣ #δενπροκειταιγιαδιασημεςπερσονες

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.