Πέμπτη
25 Απριλίου
Ώρα
21:00
Πού
Frida Bar n’ Stage
Εισιτήρια
Viva.gr