Πέμπτη
21 Οκτωβρίου
Ώρα
20:00
Πού
Τεχνοχώρος Φάμπρικα
Τιμές
6€
Εισιτήρια
Viva.gr

Ο γλάρος Όου στο 9thHRTFest

Ο ‘Οου είναι ένας γλάρος. Πετά, ονειρεύεται, βλέπει τον κόσμο όχι μόνο από ψηλά προς τη γη, αλλά κι απ’ τα χαμηλά προς τον ήλιο, απ’ την ξέρα προς την εύφορη γη, και πολλές φορές από τα θεριεμένα κύματα προς την στεριά. Ξέρει πως πάντα υπάρχει κάτι παραπάνω να διανύσει σε όλα τα μήκη και πλάτη. Μαθαίνει από την περιπλάνηση και ξέρει να μοιράζει γενναιόδωρα στους άλλους γλάρους τις εμπειρίες του.

Η Ομάδα Κωμικού Θεατρικού Αυτοσχεδιασμού, Γλυκές Ρέγγες, θα αναπτύξει τις ιστορίες του γλάρου ‘Οου, στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα, Mεγάλου Αλεξάνδρου 125, Αθήνα 104 35, στο πλαίσιο του 9th Handmade & Recycled Theater Festival (διάρκεια παράστασης 60’) Ο κωμικός θεατρικός αυτοσχεδιασμός –Improv Comedy Theatre- που αναπτύσσεται στην χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι μια μορφή θεάτρου, που δεν προϋποθέτει κανέναν σχεδιασμό στο σενάριο και στην σκηνοθεσία του έργου. Όλα γίνονται κατά την διάρκεια της παράστασης από τους ηθοποιούς και με την κατεύθυνση των θεατών.

Οι ιστορίες του γλάρου, ‘Οου ξετυλίγονται από την Ομάδα, Γλυκές Ρέγγες, και χαρίζουν σε κοινό και ηθοποιούς χαμόγελα μέσα από τη χαρά του πετάγματος χωρίς προκαθορισμένη κατεύθυνση, από την άμεση επαφή με την φαντασία, αλλά και από τις όμορφες και διασκεδαστικές αυτοσχεδιαστικές ιστορίες που μας ανεβάζουν …πολύ ψηλά.

 

-Title: The Gull ‘Ou at the Handmade and Recycled Theater Festival

Duration: 60 ' Venue: Theater

Ou is a seagull. It flies, it dreams, it sees the world not only from above to the earth, but also from the bottom to the sun, from the land to the fertile land, and many times from the cut waves to the land. He knows that there is always something more to go through in all lengths and breadths. He learns from wandering and knows how to generously share his experiences with other seagulls.

The Comic Theatrical Improvisation Team, Sweet Herring, will develop the stories of the seagull ‘Oou, at the Fabrica Technopark, 125 Megalou Alexandrou, Athens 104 35, as part of the 9th Handmade & Recycled Theater Festival (duration 60) The comic theatrical improvisation - Improv Comedy Theater - developed in our country in recent years is a form of theater, which does not require any planning in the script and direction of the play. Everything is done during the show by the actors and with the direction of the spectators.

The stories of the gull, which are unfolded by the team, Sweet Herring, and give the audience and actors smiles through the joy of flying without a predetermined direction, from direct contact with the imagination, but also from the beautiful and fun improvisational stories that they raise us… very high.