Η Νέα Υόρκη απόκτά το δικό της Coachella

Και επειδή Coachella είναι μόνο ένα, θα το λέμε 'Panorama'.
13/01/16 14:07