Καλύτερος δίσκος του μήνα

Ο Ελληνικός Δίσκος του Απριλίου 2020: Social Waste - Σύνορα

Κάθε μήνα οι συντάκτες του MixGrill (ξαν)ακούν αρκετούς ελληνικούς δίσκους των τελευταίων εβδομάδων και έπειτα από φανερή ψηφοφορία επιλέγουν αυτόν που ξεχώρισε.

12/05/20 10:35