σταθερές

Αλλαγές & Σταθερές | Whatever makes us happy on a Sunday morning

Σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς, είναι δύσκολο να προσαρμόζεσαι στις αλλαγές του. 
27/09/20 11:30