είδος πολυτελείας

Μήπως, τελικά, η Τέχνη είναι είδος πολυτελείας;

Μερικές σκέψεις πάνω στα είδη πολυτελείας και στην έννοια της πολυτέλειας σήμερα.
11/12/20 11:30