μοναξιά

Ο μόνος | Whatever makes us happy on a Sunday morning

Κάθε τόσο μια ιστορία για έναν που προσπάθησε ή για έναν που δεν προσπάθησε αρκετά. Μόνος του στην αγωνία ή τη λύτρωση.

26/09/21 08:00