ελληνικό ραδιόφωνο

Στη Στέπα: Η Μελωδία του αποχωρισμού

Ο "Μελωδία", με όλα τα στραβά του, ήταν ένας σταθμός που επί πολλά χρόνια χάραξε δρόμους ποιότητας και πραγματικού ραδιοφώνου. Ήταν φρούριο και μάλιστα απ'τα τελευταία!

03/09/10 02:00