Τραγούδια για την Κόλαση και τον Παράδεισο

Whatever makes us happy on a Sunday morning: Τραγούδια για την Κόλαση και τον Παράδεισο

Η αντίθεση του Καλού με το Κακό, του Θεού με το Διάβολο, του Άσπρου με το Μαύρο.
05/10/14 08:00