Δήμητρα Τζαβάρα

Προσευχή. Σχεδίασμα σε 7 σκηνές.

Το χοροθέατρο ακροποδητί μας μεταφέρει, μέσα από 7 στάδια, στην ένωση του ανθρώπινου στοιχείου με το θεϊκό, αλλά και την ίδια του την ολοκλήρωση. Βασισμένη στην αντίθεση ουρανού και γης, μια σειρά αντιθετικών στοιχείων συνθέτουν μια δυναμική μετάπτωση συναισθημάτων στον θεατή...
06/11/12 16:10