Στέργιος Παπαστεργίου

Οι Χαϊνηδες στο Fuzz

Οι Χαϊνηδες στο Fuzz την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου. Από την Κρητική μουσική μέχρι την…Ακροβασία. «ΘΕΟΙ ΚΑΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ» σμίγουν τους Χαϊνηδες με τους Mode Plagal και την ομάδα Χορού & Ακροβασίας «κι όμΩς κινείται»

03/12/11 12:15