Μαύρο Κόκκινο

Gimme 10: Τα Πρόσωπα

Από το πρόσωπο κυρίως είναι που αναγνωρίζουμε έναν άλλο άνθρωπο...
02/12/11 16:55