Ταξίδι στη Χώρα των Άνιμε: Πρώτη Στάση - Spirited Away

Στάση πρώτη της στήλης το κλασικό αριστούργημα του Χαγιάο Μιγιαζάκι "Spirited Away"(Ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων).
13/12/15 12:00