Ένα Βήμα Μπροστά

Μιλήσαμε με τους Ένα βήμα μπροστά!

"Μπορεί να είναι εξαιρετικά καλό να υπάρχουν παρεμβάσεις, όταν αυτές γίνονται από ανθρώπους που μπορούν να βοηθήσουν να κατευθύνουμε τη μουσική μας"
26/03/15 19:00