Κυρά Κατίνα

Ανασκόπηση 2019: Τα καλύτερα Ελληνικά Τραγούδια

Πλούσια χρονιά ως προς τους νέους καλλιτέχνες που έκαναν αποφασιστικά βήματα και τα διαφορετικά είδη που αναδύθηκαν. 
30/12/19 18:30