συναυλίες

Συναυλίες ξένων συγκροτημάτων στην Ελλάδα (Α' Μέρος)

Σε αυτήν την σειρά από posts θα κάνω μία αναφορά στις σημαντικότερες συναυλίες ξένων συγκροτημάτων που έχουν γίνει στην Ελλάδα από την πρώτη εμφάνιση των Rolling Stones το 1967...
 
19/02/08 11:20