Δημήτρης Λάμπος

Συνέντευξη: Δημήτρης Λάμπος

«Η τέχνη για μένα ήταν πάντα πρώτα απ’ όλα η γραφή...»

27/05/11 18:30