Τα Πρώτα Των Πρώτων: Εισαγωγή

Το αφιέρωμα του Mix Grill στα σημαντικότερα από τα πρώτα τραγούδια πρώτων δίσκων που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία εξήντα περίπου χρόνια, που είναι ασφυκτικά γεμάτα με μουσική.
27/10/14 14:00