Άννα Παπαδάκη
"Of what value is art? It is a necessary component of being human" Lucas Samaras,Another autointerview

Η έμφυλη βία μέσα από την τέχνη

Σήμερα είναι η Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Σήμερα πρέπει με την πιο δυνατή φωνή να φωνάξουμε: Καμία Λιγότερη!

25/11/21 10:03