Υπόγεια Ρεύματα - Η Γη Που Αφήνω

Ο δίσκος δείχνει δείγματα για το πώς μπορούν να εξελιχθούν τα Υπόγεια Ρεύματα, δείχνει όμως και πού βρίσκονται σήμερα και πόσο στιβαρά πατάνε.
24/02/21 10:40