ΛΕΞ

Περί μουσικής ο λόγος...

Το τελευταίο διάστημα έχει χυθεί πολύ μελάνι (κανονικό και ψηφιακό) σχετικά με την μουσική των νέων, την Τραπ, την συναυλία του ΛΕΞ, τις επιρροές και όλα αυτά που μας κάνουν να επιλέξουμε και να πορευτούμε με κάποιο είδος μουσικής.

14/07/22 07:59