δισκοκριτικές 2022

Theodore - The Voyage

Η αίσθηση που επικρατεί στο τέλος κάθε επόμενης ακρόασης είναι ότι το The Voyage μένει στα λίγα και στα εύκολα• στα πρωτοεπίπεδα.

30/03/22 09:00