Συνέντευξη: Φωτεινή Δάρρα

"Δεν μου αρέσει να σχεδιάζω την επόμενη κίνηση. Θέλω να ζω το παρόν."
18/11/10 15:30