κινούμενα σχέδια

"Spirited Away" του Χαγιάο Μιγιαζάκι στο Βίντεο Κλαμπ του Mix Grill The Podcast

Ταξιδεύουμε μαζί με την μικρή Τσιχίρο σε μία χώρα με θαύματα, πνεύματα και πολλές περιπέτειες. Τι θα αποκομίσουμε ως ενήλικες ή ως παιδιά παρακολουθώντας αυτό το anime;

29/04/21 13:00
  • 1
  • 2