Ιωάννα Μπούμη

Ζακ Στεφάνου και η μΠάντα-Κοάλα @ Cafe Αλάβαστρον

Τις Παρασκευές 18 και 25 Φεβρουαρίου και 4 Μαρτίου, ο Ζακ Στεφάνου και η μΠάντα-Κοάλα αφήνουν στην άκρη τα ηλεκτρικά τους όργανα, και «δοκιμάζουν» τον ήσυχο ακουστικό χαρακτήρα τους.
16/02/11 13:00