Το τραγούδι του νεκρού αδερφού @ Θέατρο Badminton

Τα μηνύματα είναι πράγματι διαχρονικά, ειδικά για εμάς τους Έλληνες που πάντοντε στην κρίσιμη στιγμή δεν μονοιάζαμε αλλά επιτρέπαμε στο μήλον της Έριδος να ορίζει την πορεία μας.
25/03/15 14:00
  • 1
  • 2