Δημήτρης Δημόπουλος
Δυο μεγάλες αγάπες, η μουσική και η φωτογραφία. Προσπαθώ να τα συνδυάσω σε κάθε στιγμή μου.

Gang of Four @ Fuzz [Photo Story]

Δημήτρης Δημόπουλος