ΜΙΑ ΚΑΣΕΤΑ - Madchester

Το Manchester έχει αναδείξει εξαιρετικά συγκροτήματα από τα 60’s έως σήμερα. Το πιο γνωστό όμως μουσικό, και όχι μόνο, κίνημα που ξεπήδησε από την συγκεκριμένη πόλη στα τέλη των 80’s και έσβησε μετά από 2-3 χρόνια ήταν το Madchester.
01/11/10 08:00