Όταν ο χρόνος γίνεται «Μη Αναστρέψιμος»

Η ταινία «Μη Αναστρέψιμος: The Straight Cut» του Gaspar Noé έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με τα γεγονότα σκηνοθετημένα σε χρονολογική σειρά. Πόσο μπορεί να αλλάξει μια ταινία όταν πειράξεις τη σειρά που συνέβησαν όλα;

18/04/22 11:01